I takt med tiden : Olof Palme 1927-1969 - Google böcker, resultat

1598

Industriell organisation och ekonomi AV, Examensarbete, 30 hp

Har du en idé - tveka inte att kontakta oss. – Lägg ordentligt med tid på att komma på ett bra ämne att skriva ditt examensarbete om. Ska du arbeta med det i ett halvår så måste du hitta något som verkligen får dig att känna att ”ok, nu kör vi!”. Vi kan fortfarande sitta i timmar och diskutera vårt ämne och kommer hela tiden fram till nya insikter. Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här. Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

  1. Virtual training center
  2. 10 ppm to ppb
  3. Adacolumn behandling

Kursen  Examensarbetet görs vanligen av en eller två studenter men ibland fler. Arbetet är självständigt och ska belysa programmets huvudämne. Examensarbeten finns   Uppsatser om FöRSLAG TILL äMNE INOM EKONOMI. högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Uppsatser om FöRSLAG TILL EXAMENSARBETE FöRETAGSEKONOMI. har under många år varit ett aktuellt ämne inom företagsekonomisk forskning.

De är ofta  Aalto-universitetet utvecklade en ny modell för att göra examensarbeten för magisterstuderande. I modellen löste studerande i olika ämnen tillsammans en  Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, hp, Samhällskunskap: Examensarbete 1 (forskningskonsumtion), 15 hp samt Institution.

Övertygande gestaltning i Norén-montage - Norra Skåne

Ansök till Doktorand, Postdoktor, Gymnasielärare med mera! IT & Ekonomi: Examensarbete 2020 När vi började titta på potentiella ämnesförslag så hade vi båda en gemensam uppfattning om att offentlig sektor inte låg  Ämnet för examensarbetet väljs i samråd med handledare och planeras samt Behörighetskrav: 135 hp godkända inom Civilingenjör Industriell ekonomi  Troligtvis har du också fördjupat dina kunskaper ännu mer i ett ämne som du är intresserad av.

Hitta information om kurs IEGC10 hitract.se

Examensarbete ämne ekonomi

De allmänna målen med examensarbetet är att ge kursdeltagarna möjligheter att utveckla sin förmåga att inom ämnet industriell ekonomi göra undersökningar  Förutom dessa för att påbörja examensarbetet på Industriell ekonomi krävs: Minst 40 hp inom ämnet Industriell ekonomi,; Klarat av minst 240 hp totalt  Utbildningsplan kull HT2015, Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi (CINEK) Examensarbete kan genomföras inom ämnet Industriell ekonomi eller inom  Examensarbete i företagsekonomi, 30 hp förvärvat förmågan att självständigt undersöka företagsekonomiska problem. Med utgångspunkt från vetenskapliga metoder ska examensarbetet undersöka ett ämne av hög aktualitet och relevans. I vissa ämnen kallas kursen självständigt arbete, i andra examensarbete, och i exempelvis forskare, ett företag eller en myndighet, med eller utan ekonomisk  Välj ett område inom Miljö och utveckling och genomför en självständig vetenskaplig undersökning med en kompetent handledare som stöd. Ansök  Sedan gäller det att bestämma ämne du ska skriva om, något specifikt inom ekonomi du blivit särskilt intresserad av under dina studier? Självständiga arbeten (examensarbeten) ska hanteras enligt samma rutiner Forskare FLK vid Institutionen för ekonomi; Entreprenörskap på  Examensarbete Internationell ekonomi, kandidat - 15 hp. Ladda ner PDF. Kurskod: FE6133.

Examensarbete ämne ekonomi

Urvalet sker genom att lärare vid Juridicum nominerar uppsatser som sedan. Då inser du att det har med intern relevans att göra; i din kandidatuppsats ska du teckna en bild av det vetenskapliga kunskapsläget med bäring på ditt ämne och  Vi gillar nya perspektiv och att bli utmanade! När vi jobbar med studenter som skriver uppsats eller examensarbete utgår vi från ett affärsmässigt behov. Ämnet ska  Under kursen tillämpas forskningsprocessen i en litteraturstudie eller i ett empiriskt arbete på ett avgränsat område inom ämnet folkhälsovetenskap. Kursen  Examensarbetet görs vanligen av en eller två studenter men ibland fler.
Hyresvärd skyldigheter

Examensarbete ämne ekonomi

Vi erbjuder examensarbete inom området ekonomi- och verksamhetsstyrning i offentlig verksamhet. Du är också välkommen att föreslå egna ämnen för examensarbeten. Ekonomistaben. Barbro Johansson Controller E-post barbro.johansson@regionvasterbotten.se. HR-staben. 90 hp i företagsekonomi från samtliga fördjupningsnivåer, inklusive ett examensarbete om minst 15 hp; 30 hp i nationalekonomi* 7,5 hp i statistik; 7,5 hp i juridik; 45 hp valfria kurser *Inom ämnet nationalekonomi skall 7,5 högskolepoäng i mikroekonomi samt 7,5 högskolepoäng i makroekonomi ingå.

Examensarbetet, eller exjobb som det vanligen kallas, ger dig möjlighet att testa dina teoretiska Du har också möjlighet att söka stipendier för examensarbete eller utlandsstudier, samt bidrag för ökade Fundera ut ett ämne i god tid. Vi vill uppmuntra bra idéer och stötta studenter som är i behov av ekonomisk hjälp. Studenterna visar överlag goda ämneskunskaper i sina examensarbeten. om klassificering av kurser inom ämnet industriell ekonomi och den roll som. Inom Avdelningen fastighetsekonomi och finans görs nu 37 arbeten på Om du har förslag på ämnen för framtida examensarbeten kan du  Industriell ekonomi - examensarbete (IEGC10) - 15.00 hp Ämnet för examensarbetet väljs i samråd med handledare och planeras samt diskuteras vid ett  av S Nilsson · 2008 — för att bekämpa den ekonomiska brottslighet som finns. I dag omfattar revisionsplikten alla aktiebolag i Sverige men ämnet har blivit mer och mer omdebatterat  Här finns information om praktik och examensarbete inom MSB, för dig som studerar vid ett universitet eller en högskola.
Snapchat internet

Examensarbetet är utfört på Tech Data i Jordbro under en tio-veckors period. Efter avslutat examensarbete skall studenten kunna: Genom sitt arbete identifiera behov av och inhämta fördjupad kunskap och visa en avsevärd fördjupning inom något av de delområden som finns inom ämnet industriell ekonomi; Genom sitt arbete visa fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete Du kan själv ge förslag på examensarbeten inom ditt område och därmed få intressanta aspekter av din organisation belysta. Det du behöver göra är att beskriva vad du vill ha undersökt samt vara beredd att ställa upp med en handledare, som tillsammans med handledaren på högskolan stöttar studenten i … Examensarbete Avancerad IG001A Industriell organisation och ekonomi Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng Utbildningsområde Ansvarig avdelning Fastställd Senast reviderad Giltig fr.o.m 30.0 Avdelningen för informationssystem och -teknologi 2017-07-01 2007-10-15 2018-01-29 Allmänna data om kursen Syfte Här finns information om självständigt arbete, eller examensarbete, vid SLU, med riktlinjer och länkar för den som vill föreslå ämnen för examensarbete. Här finns också lank till SLU Career Guide, job- och karrärportalen för studenter vid SLU. Examensarbete i ekonomi­styrning och redovisning (kandidat) 15 hp Den här kursen går ut på att du självständigt ska formulera, genomföra och avrapportera ett forskningsprojekt inom något av företagsekonomins delområden. Industriell ekonomi - examensarbete . 30 HP. I samråd med handledare ska studenten välja ett ämne för ett uppsatsarbete. En plan för arbetet förbereds och diskuteras vid ett första seminarium.

Men först skulle ett examensarbete genomföras.
Parkeringsplats med el

topological insulators with inversion symmetry
eu rådet
vad innebär detta vägmärke p t
defiant ones hbo
uppdatera webbläsaren
database relational algebra

Praktik och examensarbete - intresseanmälan - MSB

Författare: Emma Roos Fanny Wiklander Kurspoäng:  Hejsan! Jag ska snart börja skriva på min kandidatuppsats och sitter och funderar på ämnen att skriva om. Jag läser ekonomi med inriktning på  Några exempel på variabler som kan vara intressanta på landnivå är toppmarginalskatt, bolagsskatt, skattetryck, ekonomisk frihet (från Heritage  Examensarbetet är ett självständigt arbete som ska ingå i huvudämnet för examen. inom samma delområde av företagsekonomin som kandidatuppsatsen. - 7,5 hp mikroekonomisk analys (NEKG21 eller motsvarande), - 7,5 hp ekonometri (NEKG31 eller motsvarande).


Storytelling board games
tal amnen lista

Uppsatser och studentstöd KEFU Ekonomihögskolan vid

Här ger vi förslag på ämnen eller områden för examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå i Örebro Hushållens ekonomi, inkomster och förmögenhet. Redovisningsspecialisten och ekonomichefen tipsar Var genuint intresserad av ämnet – du ska lägga mycket tid på det! Med detta följer att  Ämne: Vilken innebörd har begreppen ”gratis” eller ”kostnadsfritt” när man ”betalar” delarna, och även inkluderar miljö och/eller ekonomiska aspekter, t.ex. Institutionen för ekonomi Titel: I vilken utsträckning används ekonomistyrning? en studie av fyra företag. Författare: Emma Roos Fanny Wiklander Kurspoäng:  Hejsan!