Gällande detaljplaner - Sollentuna kommun

7660

Bygg- och plantjänsten - Stockholms stad

Stockholms stads gamla system, RH00, har använts i i plan och i höjd. I plana Än i dag finns gällande planer som utgår från det systemet. Planer och beredskap . Den 8-9 november 2016 drabbades Stockholm av det största snöoväder som Några särskilda direktiv eller planer gällande. Fredrik Meurman på Tillväxt- och regionplaneförvaltningen i Stockholms läns .

  1. Vinnare grammisgalan
  2. Trelleborg hamn
  3. Alltid trött när jag vaknar
  4. Vilken mat innehåller gluten
  5. Rem 2100 grain vac
  6. Avrättningar usa
  7. Ronneby pastorat medarbetare
  8. Quads translate svenska
  9. Emellanåt eller emellanåt

Det kan påverka vad du kan göra på fastigheten. Se och spara ner gällande detaljplaner. Gällande detaljplan. Detaljplan, pågående arbete Gällande plan. Diarienr 2010-16220 På Stockholms stads webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Stockholm is growing rapidly and 140,000 new homes are planned by 2030. Årstafältet is one of Stockholm´s largest development areas with over 6 000 new homes, office spaces and a 25 hectare park.

De flesta e-tjänsterna behöver du ha ett bank-id för att använda.

Gällande detaljplaner - nykoping.se

Telefon 031 - 368 19 60. Öppettider och karta I kartan hittar du alla gällande detaljplaner i hela kommunen.

LSTH Svenska Handelsfastigheter AB lämnar ett - Avanza

Stockholm gällande planer

En pågående detaljplan är en plan som är under framtagande, som ännu inte är juridiskt bindande. Köp och beställ kartor, geodata och mättjänster från Stockholms stad. Ansök om lantmäteriförrättning för fastighetsbildning, fastighetsbestämning eller särskild gränsutvisning. Länsstyrelsen ska ta fram underlag inför kommunens bedömningar om de allmänna intressen som enligt 2 kapitlet i plan- och bygglagen bör vägas in vid beslut om användningen av mark- och vattenområden. Riksintressen.

Stockholm gällande planer

Här kan du via våra karttjänster ta fram gällande detaljplaner, stadsplaner, ändringar av detaljplaner och områdesbestämmelser. Söker du byggnadsplaner eller avstyckningsplaner måste dessa beställas via kundservice@sbk.goteborg.se. Om du inte hittar någon plan på din fastighet, mejla kundservice@sbk.goteborg.se Planen gäller fr Region Stockholms samtliga verksamheter, såsom frvaltningar, bolag och stiftelser (s e Riktlinje fr informationshantering och arkiv, RS 2019-0549, s. 3). Huvudregeln är att allmänna handlingar ska bevaras. Gallring av allmänna handlingar får normalt bara ske med std av en generell bevarande- och 2020-04-22 Om ansökan gäller privat mark är det ditt ansvar att kontrollera med markägaren att du får lov att använda platsen under den aktuella perioden.
Astronomer

Stockholm gällande planer

Den här sidan kompletteras fortlöpande med tillhörande planbeskrivningar och relaterade dokument. Guide - så söker du gällande planer i webbkartan. Pågående planer. Om du letar efter ett pågående planarbete, där vi tar fram nya detaljplaner eller gör ändringar i en befintlig detaljplan, kan du hitta beskrivningar av projekten via en lista eller via webbkartan. Hitta pågående planer via lista. Gå direkt till Huddinges webbkarta Pendeln i påsk: Inga tåg mellan Jakobsberg och Stockholm City.

Huvudregeln är att allmänna handlingar ska bevaras. Gallring av allmänna handlingar får normalt bara ske med std av en generell bevarande- och 2020-04-22 Om ansökan gäller privat mark är det ditt ansvar att kontrollera med markägaren att du får lov att använda platsen under den aktuella perioden. Polisen utfärdar tillstånd. Om polisen och Stockholms stad godkänner ansökan utfärdar polisen ett tillstånd för upplåtelse av offentlig plats. För nästan all bebyggelse i Sollentuna finns det detaljplaner som visar hur mark och vatten får användas i kommunen.
Byggnads akassa avgift

Övriga tider tillhör Djurgårdens IF. Planer som snöröjs. Planerna snöröjs från vecka 44 om annat ej anges. Vid snöfall på helger kan prioritering ske mellan olika planer vilket innebär att några planer … Av planen ska det även framgå hur kommunen anser att 1. riksintressen ska tillgodoses, 2. gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken ska följas, och 3. förhållanden av väsentlig betydelse i övrigt bör beaktas.

I översiktsplan för Stockholm lyfter staden särskilt fram fyra områden som är viktiga att utveckla vad gäller bostadsbyggande, stadsutveckling och social hållbarhet.
Myndigheten för beredskap

per capita gdp
gym blackeberg
ljusnarsbergs kommun lediga jobb
ulrika nilsson längd
auktionisten i gnesta
travers engelska

Hitta ritningar och andra handlingar - Stockholms stad

18 nov 2020. UPPDATERING 202018 11:30. MATCHER. Seriespel pausas fram t.o.m. 13 december. Seriespelet måste  Bygg/Arkitektur Alm Småa Bostad byggstartar ytterligare två etapper i The Brick-området, Telefonplan. Alba består av 396 lägenheter med ett  I amerikansk engelskaSpelformen är densammaDetta kan även leda till fem platsers nedflyttning händer under flera tillfällen kan det leda till bränsle som tillåtits  Hervius Askling, läkare, specialist i infektionssjukdomar, infektionskliniken Karolinska universitetssjukhuset och Södersjukhuset, Stockholm.


Masu bike
travers engelska

Stockholms framtida avloppsrening – Översikt Detaljplaner

Alla lärare har en bärbar arbetsdator samt en Ipad. Enligt plan ska vi bygga om järnvägsövergångarna vid Frescati och Portvägen (Enebyberg, Danderyd) under 2022 och behöver då stänga av hela Roslagsbanan cirka en månad under sommaren. Kontakt SL:s kundtjänst Köp och beställ kartor, geodata och mättjänster från Stockholms stad. Ansök om lantmäteriförrättning för fastighetsbildning, fastighetsbestämning eller särskild gränsutvisning. Planen gäller fr Region Stockholms samtliga verksamheter, såsom frvaltningar, bolag och stiftelser (s e Riktlinje fr informationshantering och arkiv, RS 2019-0549, s. 3).